کادر مدیریت

دکتر محمد رضا فردوس- مدیریت بیمارستان

محمد فردوس

مدیر بیمارستان
دکتر ماهان بیطرف- رییس بیمارستان

دکتر ماهان بیطرف

رییس بیمارستان

کادر درمانی بخش داخلی

taghipoor

دکتر علی تقی پور

متخصص بیماریهای داخلی استاد دانشگاه دامپزشکی کرج مسئول کلینیک تخصصی درمان سرطان و کلینیک تخصصی حیوانات اگزوتیک و خاص بیمارستان پایتخت
tambrchi

دکتر یارا تمبرچی

متخصص بیماریهای داخلی مسئول کلینیک تخصصی قلب بیمارستان پایتخت
jahani

دکتر حمیدرضا جهانی

متخصص بیماریهای داخلی مسئول کلینیک تخصصی درمان سرطان بیمارستان پایتخت
mirahadi

دکتر سید نیما میراحدی

متخصص بیماریهای داخلی مسئول کلینیک تخصصی درمانFIP بیمارستان پایتخت
bitaraf

دکتر سید ماهان بیطرف

متخصص بیماریهای داخلی
giahi

دکتر رامین گیاهی

دامپزشک
sajadi

دکتر سید بابک سجادی

دامپزشک
yosefi

دکتر رضا یوسفی

متخصص مامایی و بیماری های تولید مثل مسئول کلینیک تخصصی نازایی و بیماری های تولید مثل بیمارستان پایتخت
shahabi

دکتر مجید شهابی

متخصص بیماری های داخلی

کارشناسان

khaje

مهندس محمود خواجه

کارشناس بخش داخلی و جراحی بیمارستان
jafari-lab

مهندس مهرناز جعفری

کارشناس بخش ازمایشگاه
peyk

مهندس نادر پیک

مربی و رفتار شناس حیوانات
mohammadi-hair

مهندس مسعود محمدی

آرایشگر بیمارستان
bahmani

مهندس نوید بهمنی

کارشناس بخش داخلی و بستری بیمارستان
abolghasemi

مهندس سید امیر حسین ابوالقاسمی

کارشناس بخش داخلی
ahmadi

مهندس مریم احمدی

کارشناس بخش ازمایشگاه
karami

مهندس حافظ کرمی

مسئول بخش بستری بیمارستان
papi

مهندس محمد پاپی

سوپروایزر بیمارستان
mohammadi

مهندس کیومرث محمدی

کارشناس بخش داخلی