همکاران گذشته بیمارستان دامپزشکی پایتخت

taghavi

دکتر ایمان تقوی

متخصص بیماریهای داخلی
jamshidi

دکتر شهرام جمشیدی

متخصص بیماریهای داخلی
shirati

متخصص بیماریهای داخلی

متخصص بیماریهای داخلی
ansari

دکتر دامون انصاری

متخصص جراحی
fathipoor

دکتر وحید فتحی پور

متخصص کلینیکال پاتولوژی
hejazi

دکتر محمد حجازی

متخصص جراحی
jafari

دکتر نازنین جعفری

متخصص جراحی
vahar

دکتر محسن وهار

متخصص جراحی
barati

دکتر فردین براتی

متخصص جراحی
rafii

دکتر سیامک مشهدی رفیعی

متخصص بیماریهای داخلی
aledavood

دکتر سید جاوید ال داود

متخصص بیماریهای داخلی
sajadii-radiology

دکتر رضا سجادی

متخصص رادیولوژی
rezvan

دکتر مسعود رضوان

متخصص جراحی
abarkar

دکتر محمد ابرکار

متخصص جراحی